Welkom bij T.C. Boekt vzwHome

  Info
Contactgegevens
Bestuur
Kalender
Richtlijnen
Lid worden
Statuten-Verzekering
Les volgen
Historiek
Diensten
Privacy-verklaring

  Competities
  Foto's
  TerreinRichtlijnen

1. Men kan alleen nog online een plein reserveren. Iedere speler is verplicht van zijn naam en voornaam op het juiste plein in te vullen. Men kan slechts 2x reserveren, doch niet 2x met dezelfde partner en ook geen 2 uur achter mekaar.

2. Indien slechts één naam vermeld is ieder lid zijn naam op het desbetreffende uur bijschrijven.

3. Wanneer een kwartier over tijd het terrein niet bezet is, mag eenieder op het terrein spelen en verliezen de geboekte spelers hun speelrecht.

4. Men stopt 5 minuten voor tijd en is verplicht de banen te vegen. Afval en leeggoed worden onmiddelijk na het uur verwijderd.

5. Het is verboden te roken op de pleinen.

6. GASTEN : ieder betalend lid mag 3x per jaar een gast uitnodigen en moet daartoe een gaststicker van 5 € kopen in het Buurthuis en deze plakken in het inschrijvingsboek. Op dinsdag is het Buurthuis gesloten, dit is echter geen excuus voor het niet plakken van een gaststicker.
Altijd één betalend lid en één gastspeler (nooit twee gastspelers).

7. Jeugdspelers (tot 18 jaar) spelen tijdens de schoolvakanties zoveel mogelijk voor 18 uur.

8. Iedere speler (ook gast) speelt verplicht met specifieke tennisschoenen (vlakke zolen). Het is verboden de tennisterreinen te betreden voor niet spelers !! (uitgezonderd scheids- en lijnrechters).

9. Het bestuur houdt zich steeds het recht voor  de toegang tot de terreinen te verbieden wanneer de omstandigheden  dit vereisen. (Bij regen, vorst enz).
De deur van het hekwerk zal dan ook gesloten zijn !! Bijkomende richtlijnen zullen dan uitgehangen worden en zijn bindend.

10. Verdere organisaties van de club worden van te voren aangeduid en zijn bindend. Vrij spelen is dan niet mogelijk.

11. Tracht zoveel mogelijk het rood onder uw tennisschoenen op het terrein te verwijderen. Een reservepaar schoenen of pantoffels zijn aangewezen om het terras en het Buurthuis proper te houden.

12. Dieren zijn niet toegelaten op de terreinen.

13. Ieder lid (of gast) is geacht deze richtlijnen te kennen en toe te passen. Men aarzelt niet om overtreders aan te duiden waardoor het bestuur desbetreffende personen kan sanctioneren.

ALLEEN BETALENDE LEDEN ZIJN TOEGELATEN OP DE TERREINEN !!!!!

Let op : wanneer men geen lid is, is men ook niet verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen.

Supporters houdt ook het terras proper, gooi geen sigarettenpeukjes op de grond, maar in de daarvoor voorziene asbakken.