Welkom bij T.C. Boekt vzwHome

  Info
Contactgegevens
Bestuur
Kalender
Richtlijnen
Lid worden
Statuten-Verzekering
Les volgen
Historiek
Diensten
Privacy-verklaring

  Competities
  Foto's
  TerreinHistoriek van TC Boekt

In het najaar van 1983 namen enkele Boektenaren het initiatief tot het oprichten van een tennisclub in Boekt.
Baron de Vilanfage de Vogelsanck stelde zijn twee terreinen ter beschikking van de nieuwe club.
Er werd een logo ontworpen, inspiratie hiervoor werd gevonden in het feit dat er op het kasteel van Vogelsanck getennist werd. Het zingende vogeltje op een tennisracket was hiervan het resultaat.
Op 8 april 1984 had de plechtige opening van de nieuwe club plaats aan het clubhuis, dat eigenlijk een veredeld tuinhuisje was met een toog en koelkast.
Daar er geen licht was kon men enkel overdag spelen.
Vanaf het eerste jaar werd een vzw opgericht en sloot men zich aan bij de Vlaamse Tennis Vereniging om het de leden mogelijk te maken interclub en tornooien te spelen.
Eind 1986 werden de eerste gesprekken met de gemeente en de dorpsraad gevoerd, met de bedoeling eigen tennisterreinen in Boekt zelf aan te leggen.
Het heeft uiteindelijk geduurd tot 1990 voor er tennisterreinen in Boekt aangelegd werden. Altijd was er wel een partij die niet akkoord ging.
Op 1 april 1990 vond dan de plechtige opening plaats van de twee tennisterreinen achter het Buurthuis.
In 1991 werd er verlichting geplaatst en in 1996 konden ook de kleedkamers en douches in gebruik genomen worden.
Vanaf 1997 is er sprake van een derde plein, voorlopig blijven het nog alleen plannen en word er afgewacht wat de toekomst brengt.
In de daarop volgende jaren werden er verschillende plannen voorgesteld.
Uiteindelijk werd beslist dat er in Boekt een sporthal zou komen waar ook de tennis onderdak zou krijgen.
Het duurde echter jaren voordat alle partijen akkoord waren en er eindelijk plannen konden getekend worden.
Maar in 2006 werden deze plannen plots afgeblazen.
In 2009 werden er terug gesprekken gevoerd met de dorpsraad over de invulling van de Ubbelvelden.
In 2010 werd er na vele vergaderingen, waarin alle partijen vertegenwoordigd waren, beslist om een nieuw Buurthuis te bouwen waardoor de twee tennispleinen van TC Boekt zouden verhuizen en plaats voorzien zou worden voor een derde plein.
Uiteindelijk in september 2012 werden de werken gestart voor fase 1 en 2, parking en Buurthuis. Fase 3, de tennispleinen is voor later.
Maar de verkiezingen van oktober 2012 stuurden bijna alles nog in het honderd, maar gelukkig werd in augustus 2014 beslist om fase 3 toch volledig uit te voeren.
De werken voor de aanleg van de verharding, groenvoorziening, petanquebanen en de tennispleinen zouden aanvangen op 15 december 2014.
Het cafetaria in het nieuwe Buurthuis opende op 13 december 2014 haar deuren.
De aanleg van de tennispleinen en petanquepleinen starten rond 7 januari 2015, het zou een hele klus worden om op tijd klaar te zijn voordat het tennisseizoen zou aanvangen.
Op 10 april, amper een week voordat de interclub begon, waren de pleinen klaar, met nog enkele kleine gebreken, maar er kon getennist worden.
Vanaf dan kon men ook de terreinen online reserveren via de computer.
Met drie pleinen, groen voorziening rond de pleinen en een mooi terras ziet de toekomst voor TC Boekt er rooskleurig uit.